کنایه علی ضیا درباره پخش بویِ نامطبوع در تهران

در سایت ایران گیم مطلب کنایه علی ضیا درباره پخش بویِ نامطبوع در تهران مشاهده می کنید

بویی که دوباره در سطح شهر تهران پس از یک سال پخش شده و انتقادی متفاوت از علی ضیا، مجری تلویزیونی را ببینید.
ممنون بابت بازدید از سایت irgames ایران گیم