التهاب جدید در عراق با تقابل دو جریان حامی و ضد آمریکا!

در سایت ایران گیم مطلب التهاب جدید در عراق با تقابل دو جریان حامی و ضد آمریکا! مشاهده می کنید

فضای سیاسی عراق بار دیگر ملتهب شده و اعتراضات در این کشور وارد مرحله جدیدی شده است که می توان آن را تقابل مردم با یکدیگر تلقی کرد. در یک سو، جمعیتی ضد آمریکایی قرار دارد که بنا به درخواست جریان صدر قرار است تظاهراتی گسترده علیه حضور آمریکا در عراق راه اندازی کنند و در مقابل گروه ها و جمعیت غربگرا و طرفدار آمریکا.
ممنون بابت بازدید از سایت irgames ایران گیم