عربستان در رتبه پنجم مصرف دخانیات در میان زنان

در سایت ایران گیم مطلب عربستان در رتبه پنجم مصرف دخانیات در میان زنان مشاهده می کنید
خبرگزاری فرانسه در گزارشی به آزادی‌های تازه زنان و دختران سعودی پرداخت و نوشت: کشیدن سیگار و قلیان از جمله این آزادی هاست که دختران جوان سعودی به طور علنی و البته به دور از چشم خانواده هایشان انجام می‌دهند. بر این اساس عربستان در رتبه پنجم جهانی مصرف دخانیات در میان زنان قرار دارد.
ممنون بابت بازدید از سایت irgames ایران گیم