ترامپ برای بار دوم تست کرونا داد

در سایت ایران گیم مطلب ترامپ برای بار دوم تست کرونا داد مشاهده می کنید
رئیس جمهور آمریکا گفت که دو بار تست کرونا داده که نتیجه هر دو آزمایش وی منفی بوده است.
ممنون بابت بازدید از سایت irgames ایران گیم