از جلسه تعیین حق مسکن کارگران خبری نیست!

در سایت ایران گیم مطلب از جلسه تعیین حق مسکن کارگران خبری نیست! مشاهده می کنید
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به لغو جلسه شورای عالی کار و عدم اعلام زمان برگزاری نشست تعیین حق مسکن کارگران، گفت: با گذشت دو ماه از سال ۱۳۹۹ شورای عالی کار تنها به نشست تعیین دستمزد بسنده کرده و از زمان جلسه بررسی حق مسکن کارگران خبری نیست.
ممنون بابت بازدید از سایت irgames ایران گیم