موشک های بالستیک ایران می توانند قلب اروپا را هدف قرار دهند!

در سایت ایران گیم مطلب موشک های بالستیک ایران می توانند قلب اروپا را هدف قرار دهند! مشاهده می کنید

روس ها و چینی ها صراحتا با تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران مخالفت کرده اند. با این حال، مواضع اروپا در مورد لغو یا تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران مبهم است و برخی تحلیل گران معتقدند اروپایی ها علی رغم مواضع اعلامی خود مبنی بر مخالفت با تمدید تحریم ها، ممکن است در نهایت با واشنگتن همراهی کنند.
ممنون بابت بازدید از سایت irgames ایران گیم