مخالفت پارلمان تونس با درج نام «اخوان المسلمین» در لیست تروریستی

در سایت ایران گیم مطلب مخالفت پارلمان تونس با درج نام «اخوان المسلمین» در لیست تروریستی مشاهده می کنید
دفتر پارلمان تونس با قرار گرفتن نام «اخوان المسلمین» در لیست تروریستی این کشور مخالفت کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت irgames ایران گیم