تعیین عوارض صادراتی تخم مرغ تا پایان مرداد ۹۹

در سایت ایران گیم مطلب تعیین عوارض صادراتی تخم مرغ تا پایان مرداد ۹۹ مشاهده می کنید
وزارت صمت عوارض صادراتی تخم مرغ را برای هر کیلوگرم ۴ هزار ریال تا پایان مرداد ماه ۹۹ تعیین کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت irgames ایران گیم