منافی‌پور: مراسم شیرخوارگان حسینی در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود

در سایت ایران گیم مطلب منافی‌پور: مراسم شیرخوارگان حسینی در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود مشاهده می کنید
همایش شیرخوارگاه حسینی امسال ٣١ مرداد در ورزشگاه ١? ? هزار نفری آزادی برگزار می‌شود.
ممنون بابت بازدید از سایت irgames ایران گیم